Międzyzdroje 4F
Międzyzdroje Martini na wynos

Regulamin i cennik zagrody żubrów WPN na sezon turystyczny 2021

Od 30 kwietnia br. rozpoczął się letni sezon turystyczny 2021 na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Szanowni Państwo, nasi Drodzy Goście,

park narodowy stanowi najwyższą formę ochrony przyrody w Polsce. Z tego względu istnieje wiele ograniczeń i zakazów, których respektowania jesteśmy zmuszeni od Państwa wymagać na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Ograniczenia i zakazy te powstały po to, by możliwie najlepiej zabezpieczyć i ochronić wyjątkowe i cenne walory przyrodnicze oddane nam – pracownikom parków narodowych pod opiekę. Z drugiej strony chcemy, byście mogli Państwo możliwie najlepiej i najpełniej je poznać. Dlatego tworzymy na terenie Wolińskiego Parku Narodowego szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne wyposażone w infrastrukturę turystyczną. Priorytetem jednak była i jest szeroko rozumiana ochrona przyrody i jej podporządkowujemy inne spełniane przez Park funkcje. Mając powyższe na względzie, pamiętajcie Państwo o zasadach jakie obowiązują podczas pobytu na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i poprzez odpowiedzialne zachowania pozwólcie zaprosić się do współodpowiedzialności za utrzymanie walorów tego terenu dla dobra przyszłych pokoleń.

Szanowni Państwo od 30 kwietnia 2021 roku rozpoczął się letni sezon turystycznego 2021 na terenie Wolińskiego Parku Narodowego.

Ceny biletów za korzystanie z Parku i jego zasobów w sezonie 2021 pozostają bez zmian w stosunku do ubiegłorocznego sezonu.

Muzeum Przyrodnicze WPN:

– bilet normalny 7,00 zł/os.,
– bilet ulgowy 5,00 zł/os.,
– bilet rodzinny za okazaniem Karty Dużej Rodziny 2,00 zł/os.,
– bilet za okazaniem Karty Mieszkańca Gminy Międzyzdroje 0,00 zł/os. (lipiec-sierpień), 2,00 zł /os. (wrzesień-czerwiec).

Zagroda Pokazowa Żubrów:

– bilet ulgowy 5,00 zł/os.,
– bilet normalny 7,00 zł/os.,
– bilet rodzinny za okazaniem Karty Dużej Rodziny 2,00 zł/os.,
– bilet za okazaniem Karty Mieszkańca Gminy Międzyzdroje 0,00 zł/os. (lipiec-sierpień), 2,00 zł /os. (wrzesień-czerwiec).

Należy pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego należy stosować się do zasad korzystania z zasobów przyrodniczych zawartych w Regulaminie Udostępniania Wolińskiego Parku Narodowego, a także do informacji, które zamieszczane są na stronie internetowej Parku a także na tablicach informacyjnych znajdujących się przy szlakach turystycznych.

Źródło: Woliński Park Narodowy