Międzyzdroje 4F
Międzyzdroje Martini na wynos

Rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową dla Międzyzdrojów

Uchwała intencyjna, zezwalająca na rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową dla Międzyzdrojów podjęta podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej

Coraz więcej polskich miast wprowadza w życie uchwały krajobrazowe, które są kamieniem milowym w walce z wizualnym zanieczyszczeniem przestrzeni publicznej. Burmistrz Międzyzdrojów dostrzega problem pojawiających się różnorodnych tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń i ich gabarytów, które swoim wykonaniem, kolorystyką nie spełniają standardów jakościowych i wizualnych, w takim też celu postanowił zapewnić ład wizualny w przestrzeni publicznej miasta i gminy Międzyzdroje. Stąd decyzja aby do miast, które wprowadziły uchwały krajobrazowe dołączyły Międzyzdroje.

Ustawa krajobrazowa (która została wprowadzona w życie w sierpniu 2015 roku), pozwala gminom na wprowadzenie własnych uchwał określających zasady sytuowania obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej, w tym tablic, urządzeń reklamowych czy ogrodzeń. Nie chodzi nam o zakaz wywieszania szyldów czy reklam, ale uważamy że każdy kto swoimi działaniami wkracza w przestrzeń publiczną, powinien to robić na określonych zasadach. Reklamy nie mogą szpecić miasta i utrudniać życia mieszkańcom- mówi burmistrz Mateusz Bobek. Uchwała intencyjna, zezwalająca na rozpoczęcie prac nad uchwałą krajobrazową dla Międzyzdrojów została podjęta podczas minionej sesji Rady Miejskiej.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów

Komentarze na fanpage – kliknij