Międzyzdroje 4F
Międzyzdroje Martini na wynos

Uruchomiono płatne miejsca postojowe na terenach spółki Nowe Centrum

W sierpniu 2021 r. uruchomiony został obszar płatnych miejsc postojowych usytuowanych na terenach stanowiących własność spółki Nowe Centrum sp. z o.o. w Międzyzdrojach, położonych w kwartale ograniczonym ulicami: Zwycięstwa, Komunalną, Nowomyśliwską i Gryfa Pomorskiego.

W w/w obszarze obowiązują opłaty za postój w wysokości analogicznej do opłat w miejskiej strefie płatnego parkowania, tj.:
– za pierwsze pól godziny 1,50 zł
– za pierwszą godzinę 3,00 zł
– za dwie godziny 6,50 zł
– za trzy godziny 10,50 zł
– za czwartą i każda następna godzinę postoju + 4,00 zł
– opłata dobowa 35,00 zł.

Opłaty za postój w tym obszarze obowiązują 7 dni w tygodniu przez całą dobę, a płatności można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą, w pięciu parkomatach usytuowanych w obszarze zarządzanym przez spółkę.

Mieszkańcy gminy Międzyzdroje posiadający kartę mieszkańca mogą korzystać z uprawnienia do postoju przypisanego do tej karty pojazdu, w obszarze płatnych miejsc postojowych zarządzanych przez spółkę, przez trzy godziny dziennie, po wydrukowaniu biletu w dowolnym parkomacie usytuowanym w tym obszarze.

Regulaminy obszaru płatnych miejsc postojowych znajduję się na ulicach wjazdowych.

Komentarze na fanpage – kliknij